SVB Jaarbericht: Maatschappij in Uitvoering

SVB: Maatschappij in Uitvoering.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van regelingen in de sociale zekerheid en zorg. Dat doen ze op een begrijpelijke en klantvriendelijke manier. Hun aanpak moet aansluiten op de behoefte van burgers en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze maatschappelijke ontwikkelingen volgt de SVB daarom op de voet.

SVB Jaarbericht: Vijf Vensters op de Maatschappij.

De SVB wil middels haar jaarbericht duidelijk communiceert dat zij weet wat er speelt in de maatschappij. Het jaarbericht laat zien dat de SVB deze ontwikkelingen niet alleen kan duiden en verklaren maar ook kan voorspellen op basis van de grote hoeveelheid data en kennis waarover de SVB beschikt.

Deze boodschap vertelt de SVB aan de hand van de vijf voor de SVB belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen. Het zijn deze ontwikkelingen die van invloed zijn op de dienstverlening van de SVB: samenwerking, zelfredzaamheid, toenemende complexiteit, mobiliteit en gemak.

Achter elke van deze vijf vensters op de maatschappij gaat een verhaal schuil. Achter elk verhaal in het SVB jaarbericht vindt de lezer verrijkende en verklarende informatie. Deze vensters worden gevoed door de kennisbank van de SVB met daarin nog veel meer cijfers en informatie.

Roos & van de Werk ontwikkelde het thema en het concept en verzorgde de tekstcreatie in samenwerking met de Content + PR Shop. Samen met onze collega’s van Taken by Storm ontwikkelden we een bijpassende visuele stijl.


loading..