RDM Centre of Expertise

RDM-Centre-of-Expertise

RDM Centre of Expertise: Branding & Visuele Identiteit.

RDM Rotterdam biedt innovatieve partijen een ideale vestigingsplek om te leren, te innoveren en te ondernemen. Het is de plek voor ambitieuze pioniers aan van over de hele wereld studenten, onderzoekers en ondernemers. Op deze plek krijgen zij de inspiratie en ervaren zij de ruimte om hun ambities waar te maken. Hoofdrolspeler en medegrondlegger van de (voormalige) RDM Campus is het RDM Centre of Expertise.

Binnen het RDM Centre of Expertise werken onderwijsinstituten, kenniscentra en bedrijven samen aan beter techniekonderwijs, nieuwe kennis en duurzame innovaties die nodig zijn voor de haven en stad Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats in communities of practice binnen vier domeinen: Maritiem & Smart Port Industry, Logistiek & Future Mobility, Energietransitie & Procestechnologie en Duurzaam Bouwen & Gebiedsontwikkeling.

 

RDM Centre of Expertise - Roos & van de Werk

RDM Centre of Expertise: Innovatiemotor voor Haven en Stad.

RDM Centre of Expertise is een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) erkend en ondersteund Centre of Expertise van Hogeschool Rotterdam, dat in een publiek-private samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en partners uit het bedrijfsleven wordt vormgegeven op RDM Rotterdam, midden in de Rotterdamse haven. RDM Centre of Expertise is dé innovatiemotor voor haven en stad.

Samen Merken: Merkstrategie en Identiteit.

Roos & van de Werk ontwikkelde voor RDM Rotterdam en RDM Centre of Expertise de merkstrategie. Belangrijk was dat de relatie tussen de verschillende RDM-merken goed tot zijn recht zou komen, zodat zij elkaar zouden versterken: lokaal en internationaal. Tegelijkertijd moest er genoeg ruimte zijn voor de herkenbaarheid van de individuele RDM merken en RDM residents. In samenwerking met &Associates ontwikkelden we op basis hiervan een nieuwe visuele identiteit voor de RDM-merkenfamilie.

RDM-branding-merkenfamilie


loading..