Raad voor de Kinderbescherming

Raad-voor-de-Kinderbescherming-RoosvandeWerk

Raad voor de Kinderbescherming.

De Raad voor de Kinderbescherming is er voor de veiligheid van kinderen en het toekomstperspectief van jongeren. In alles wat de Raad denkt, adviseert of verzoekt staat het kind centraal, altijd. Het zijn de ouders die hun kinderen verzorgen, opvoeden en stimuleren in hun ontwikkeling. Dat is hun recht en hun plicht. Als gemeenten of andere instanties de Raad benaderen, vraagt de Raad zich altijd af of het noodzakelijk is dat ze worden ingeschakeld. De Raad is terughoudend waar het kan en doortastend waar nodig.

Naast onze rol in de jeugdbescherming heeft de Raad voor de Kinderbescherming ook een rol in het jeugdstrafrecht. De Raad is ook actief op het gebied van gezag en omgang. Als ouders scheiden, kan het zijn dat zij er samen niet uit komen over wat het beste is voor het kind. Als een rechter zich ernstig zorgen maakt over het kind kan de Raad om advies gevraagd worden. Ten slotte heeft de Raad ook een rol als ouders een kind willen afstaan de zorg van een kind willen overnemen of willen adopteren.

Voor het kind: al meer dan 100 jaar

De Raad is een onafhankelijke instantie. Iedere zaak staat voor ons op zichzelf en wordt ook zo onderzocht. In het werk staan rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voorop. Dit betekent dat iedere burger dezelfde behandeling krijgt bij hetzelfde probleem. En houdt in dat iedereen het recht heeft te weten wat hij kan verwachten. De Raad voor de Kinderbescherming maakt onderdeel uit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij de Raad werken meer dan 2000 mensen op 17 locaties in het hele land.Het team van Roos & van de Werk ondersteunt de Raad voor de Kinderbescherming met communicatiestrategie naar stakeholders en maatschappij in tekst en beeld. Zoals bijvoorbeeld voor het Adviesteam van de Raad van de Kinderbescherming en het Jaarbericht 2013 en Jaarbericht 2014.


loading..