Kwadraad Maatschappelijk Werk

kwadraad-maatschappelijk-werkKwadraad
Maatschappelijk Werk

Kwadraad Maatschappelijk Werk is de grootste dienstverlener voor maatschappelijk werk in ons land. Kwadraad is leidend in de branche en speelt in de voorhoede van de ketenzorg. Ook heeft de organisatie een breed raakvlak met de samenleving.

Voor cliƫnten is Kwadraad de partij die hen helpt om op eigen kracht problemen op te lossen; toegankelijk, laagdrempelig en benaderbaar. Voor ketenpartners (hulpverlening, onderwijs, zorg) is Kwadraad de coƶrdinerende kracht, de spelverdeler en kennisleider, in de gehele keten. Voor opdrachtgevers, gemeenten, is Kwadraad de erkende adviseur, de autoriteit en de partij die het beste resultaat levert.

Roos & van de Werk mocht Kwadraad Maatschappelijk Werk helpen met de (hernieuwde) positionering, branding en communicatiestrategie.


loading..