Het Rode Kruis: thema en concept Serious Request

Serious-Request-logo-Roos-van-de-Werk

Serious Request: awareness voor een stille, onbekende ramp.

Het Rode Kruis helpt direct bij een ramp of conflict. Sommige rampen, zoals natuurrampen, komen vaak groot in de media en krijgen sneller fondsen. Maar het is moeilijk om geld in te zamelen voor rampen die niet in het nieuws komen. Het Rode Kruis werkt daarom jaarlijks samen met 3FM aan awareness en geldinzameling voor een stille ramp.

Hoe verbeter je een succesvol concept?

In 2015 wordt Serious Request al weer voor de 12e keer georganiseerd. Heel Nederland zamelt geld in voor het Rode Kruis en de bestrijding van een stille ramp, zoals seksueel geweld in conflictgebieden of het gebrek aan schoon drinkwater. Het concept heeft zich bewezen als zeer effectief en is inmiddels uitgebreid naar landen als Zweden, België, Kenya, Oostenrijk, Zuid-Korea, Portugal en Zweden. Elk jaar haalt Serious Request meer geld op en elk jaar lijkt het succes te groeien. Toch zijn ook bestaande, succesvolle concepten  soms toe aan vernieuwing.

Roos-van-de-Werk-Brainstorm-Creatieve-Werkplaats

Creatieve Werkplaats.

Met welke onderwerpen en in welke vorm kan Serious Request ook in de toekomst voldoende aandacht én bewustwording blijven genereren?

Roos & van de Werk organiseerde in opdracht van het Rode Kruis, een creatieve werkplaats om conceptuele en thematische campagne-ideeën te ontwikkelen om 3FM Serious Request ook in de toekomst relevant en succesvol te houden.

In creatieve werkplaatsen van Roos & van de Werk worden kennis, ervaring en creativiteit op een effectieve manier gebundeld en maximaal ingezet. Zo komen we in korte tijd tot meer ideeën, tot betere resultaten en tot een beter draagvlak voor wat er wordt bedacht.


loading..