Het Leerwerkakkoord – Rotterdam maakt er werk van

opengeslagen magazine van het leerwerkakkoord

Rotterdams Leerwerkakkoord

Meer Rotterdammers aan een baan krijgen én houden. Rotterdams Leerwerkakkoord gaat dat mogelijk maken. Bedrijfsleven, onderwijs en overheid bundelen hun krachten om mismatch op de Rotterdamse arbeidsmarkt te voorkomen. Maar hoe communiceer je met al die verschillende doelgroepen en betrokken partners? Hoe verbind je de verschillende sectoren met elkaar, zodat zij elkaar versterken? Tja, ga er maar aan staan.

Ministory

Samen met Friends for Brands hebben we keihard gewerkt aan de ontwikkeling van het communicatieconcept. Daaruit zijn een strakke storyline en een aansprekende huisstijl voortgekomen. Het copyconcept ‘Rotterdam maakt er werk van’ is in elke uiting over het Leerwerkakkoord terug te vinden als ministory. Herkenbaar en verbindend, zodat elke sector – van horeca tot bouw – er gebruik van kan maken.

uitwerking leerwerkakkoord Rotterdam maakt er werk van

Blauwdruk

Een belangrijk onderdeel van het Leerwerkakkoord zijn de sectorakkoorden die per bedrijfssector worden afgesloten. Hierin worden concrete en effectieve afspraken over scholing en begeleiding van jongeren, werkenden en werkzoekenden vastgelegd. Om de communicatiestrategie te bepalen hebben we een blauwdruk ontworpen die we per akkoord kunnen invullen. De komende zes jaar zullen alle betrokken partners hiervan profiteren! Met trots geven we je alvast een kleine blik in onze geproduceerde middelen.

Leerwerkakkoord Energietransitie gebouwde omgeving

In het Leerwerkakkoord ‘Energietransitie Gebouwde Omgeving’ werken gemeente, het bedrijfsleven en onderwijs samen om nieuw talent op te leiden en vakmensen beter in te zetten voor minder CO2 uitstoot en het creëren van meer werk. Meer weten over dit akkoord? Wij hebben in samenwerking met VideoAgency onderstaande video geproduceerd.


loading..