Fundis

Fundis-Name-Hurricane-Naam-Bedenken-omslag

Fundis Holding: Veelzijdige Specialismen

Fundis levert chronisch zieken en kwetsbare ouderen hoogwaardige zorg en diensten voor gezondheid en welbevinden. Fundis participeert daarom in (nieuwe) bedrijven die deze diensten aanbieden.

Fundis verbindt, faciliteert en participeert. Fundis betekent land van stad en stromen. Het is de oorsprong en het fundament voor (toekomstige) bedrijven en activiteiten gebouwd wordt. Vanuit die gedachte streeft Fundis de volgende doelen na:

– het vormen van een netwerk van bedrijven en partijen dat optimaal inspeelt op (collectieve) klant- en marktbehoeften;
– het kennen van klantbehoeften om op basis hiervan strategisch richting te geven aan deze bedrijven;
– het stimuleren van ondernemerschap, samenwerking en kennisdeling op basis van klantgedreven denken en werken;
– een gezonde bedrijfsvoering door lage overhead en gezonde solvabiliteit tegen gewaarborgde kwaliteit en beheerste risico’s.

Positionering, merken en merknamen

Naast het hoofdmerk Vierstroom wordt dit brede palet aan diensten aangeboden onder verschillende merknamen. Roos & van de Werk ondersteunt Fundis bij het bouwen van een aantal nieuwe merken: het ontwikkelen van de positionering, merkidentiteit en merknaam.


loading..