Flying Swans

KEY-VISUAL-FLYING-SWANS-2

SAMEN ONTWIKKELEN. SAMEN GROEIEN.

Het Nederlandse consortium Fying Swans – bestaande uit GroentenFruit huis, Mercator Novus, Havenbedrijf Rotterdam, Boskalis en de Nederlands overheid – helpt opkomende groente- en fruitmarkten als Ethiopië met het opzetten en aansluiten van hun supply chains op de wereldmarkt van versproducten. Een ondernemersmodel waarvan het mes aan twee kanten snijdt. Ontwikkelingslanden krijgen toegang tot kennis, investeringen en executiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven en kunnen daardoor groeien. De Nederlandse agribedrijven, logistiek dienstverleners en investeerders hebben de kans nieuwe vruchtbare afzetmarkten te ontwikkelen.

De cross-sectorale samenwerking tussen Nederlandse bedrijven zorgt ervoor dat hele waardeketens ontwikkeld en competitief gemaakt worden. Van de bron tot aan het verhandelen van groentes en fruit op wereldmarkten. Een vanzelfsprekende samenwerking tussen de Nederlandse bedrijven en sectoren. Een unieke en kansrijke propositie als consortium in de wereld.

Wij ontwikkelden met Taken by Storm de propositie van Flying Swans. Schreven hun corporate story en creëerden een nieuwe visuele identiteit. Over Nederlandse ketenpartners die de voordelen zien van samen  ondernemen, en tegelijkertijd de wil en power hebben opkomende markten te helpen duurzame waardeketens te ontwikkelen.


loading..