ENERGY IN TRANSITION SUMMIT

Port-Rotterdam-Transition-Summit

Energy in Transition Summit

Het Havenbedrijf Rotterdam staat de komende jaren voor de opgave om samen met haar huidige en toekomstige partners de CO2-uitstoot van het haven- en industriecomplex met 80 tot 95 procent te verminderen.

Het klimaatakkoord van Parijs stuurt landen, overheden, sectoren, bedrijven en mensen om de temperatuurstijging op aarde onder de 2˚C te houden. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft deze richtlijn opgepakt als kans en gaat daarmee voorop in de energietransitie:  Energietransitie als aanjager van economische vernieuwing van het Rotterdamse haven- en industriecomplex en creëren van welvaart in de regio. Met de ambitie..

Rotterdam wereldwijd koploper maken in de transitie van fossiele brandstof naar hernieuwbare en circulaire energie.
Port-Of-Rotterdam-Right-Here-Right-Now-Make-it-HappenRoos & van de Werk heeft het Havenbedrijf geholpen met het bepalen en uitwerken van de positionering en ambitie. De opbrengst vertaalde we in een message house dat als leidraad geldt voor alle communicatie over energietransitie: intern, extern, in de regio, landelijk en internationaal.

RIGHT HERE, RIGHT NOW

“Nergens in de wereld is de transitie zo omvangrijk en complex. Nergens in de wereld is de wil en de ambitie om het waar te maken zo sterk als in Rotterdam.”

Het met 80 tot 95 procent terugdringen van de CO2-uitstoot in het haven- en industriecomplex van Rotterdam is mogelijk. Het Wuppertal Institut heeft dat onderzocht en uitgewerkt in vier transitiepaden. Het 150 pagina’s tellende onderzoek brachten wij i.s.m. Taken by Storm terug naar een infographic en vertaalde de inhoud en visualisaties naar keynotes van het Havenbedrijf Rotterdam.

Rotterdam-Energy-Transition-Wuppertal

MAKE IT HAPPEN.

Het startschot voor de energietransitie werd gegeven op 23 maart 2017 tijdens de Energy in Transition Summit in Rotterdam. Op uitnodiging van het Havenbedrijf Rotterdam zijn alle betrokken relaties aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak om de ambitie waar te maken.

Roos & van de Werk ontwikkelde voor de summit het thema en – samen met Friends For Brands – het campagnebeeld. Met Studio Bilder produceerden we een film over de opgave, visie en aanpak van de transitie.


loading..