CAK Jaarmagazine 2018

Het CAK Jaarmagazine 2018

Administratieve taken en financiële zorgregelingen omzetten naar aantrekkelijke en duidelijke content, daar ligt onze kracht! Voor het Centraal Administratie Kantoor hebben we daarom, net als voorgaande jaren, het Jaarmagazine 2018 mogen maken.

Het CAK is de uitvoeringsorganisatie van wet- en regelgeving van de overheid. Het CAK int eigen bijdragen, boetes en premies voor regelingen in de zorg. In het jaarbericht staan de kerncijfers, de veranderingen en waar het CAK aan heeft gewerkt. Dit jaar was er geen thema, maar stonden de ambities centraal. Namelijk het verlenen van persoonlijke dienstverlening, maatwerk en betrokkenheid.

Voorgaande jaren werd het CAK Jaarbericht online gepubliceerd. Ditmaal hebben we samen met het CAK, Friends for Brands en ZB Communicatie een mooi magazine en een handige hand-out gemaakt. De partners van het CAK krijgen zo een tastbaar en aantrekkelijk jaaroverzicht in handen, waar belangrijke onderwerpen zoals de Wmo 2020, de schuldenproblematiek en digitale inclusie aan bod komen.

Interviews

Onze rol in dit project was het vertalen van de vaak ingewikkelde berg aan informatie naar goed leesbare content. We hebben verschillende interviews afgenomen en daar leuke, inhoudelijke artikelen van gemaakt. Ook hebben we de lastige nieuwe wet- en regelgeving omgezet naar informatieve stukken en we hebben de kerncijfers op een begrijpelijke manier gepresenteerd. Het resultaat mag er zijn. Op naar volgend jaar!

CAK jaarmagazine 2018 en handout


loading..