CAK, Centraal Administratiekantoor

CAK-klant-roos-van-de-werk

CAK, Centraal Administratiekantoor.

Goed geregeld. Altijd duidelijk.

Het CAK is de klantgerichte publieke dienstverlener die staat voor de zorgvuldige uitvoering van regelingen van de overheid en proactieve communicatie met burgers. Het CAK vormt vanuit zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid de verbindende schakel tussen burgers en overheid. En zorgt voor de administratieve en financiële afwikkeling van regelingen van de overheid.

Het CAK heeft veel verschillende taken. De wettelijke taken voert het CAK uit voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eén van de grootste taken is het vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Sinds 2015 doet het CAK dit ook voor de ouderbijdrage Jeugdwet en het legaliseren van Schengenverklaringen.

Daarnaast voert het CAK ook taken uit voor een bepaalde looptijd. Hiervoor zijn verschillende opdrachtgevers, zoals het Ministerie van VWS, RIVM en gemeenten.

financiering-bijzondere-ziektekosten--illustratie-stang-roos-van-de-werk

Roos & van de Werk adviseert het CAK over de positionering en dienstverlening en ondersteunt het CAK bij de ontwikkeling en productie van diverse communicatie-uitingen zoals het CAK jaarbericht en managementbijeenkomsten.


loading..